Bestuursleden

Bedrijf Contactpersoon Adres Plaats Bestuur Telefoon
Deltalinqs

De heer E. Kotylak

Postbus 54200

3008 JE ROTTERDAM

Secretaris/
Penningmeester

010 – 40 20 301

Schutter Havenbedrijf B.V.

De heer M. Sinke

Postbus 23029

3001 KA ROTTERDAM

Voorzitter

010 – 258 27 00

Peterson Havenbedrijf B.V.

De Heer J. Idzenga

Postbus 893

3000 AW ROTTERDAM

Plv. Voorzitter

010 – 282 33 33